Télvíz idején

LEZÁRULT"Télvíz idején"

Novella kategóriában váruk pályaműveket, melyek közül a három legjobb pénzbeni juttatásban részesül, továbbá a készülő könyvben is megjelenik.

A pályázat beküldési határideje: 2021. augusztus 31. 24:00

A pályaműveket elektronikus úton várja a kiadó a következő e-mail címen: lamakiado@lamakiado.hu
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. Előzetes nevezési díj nincs.

A pályázat feltételei:

Az érzelmek, konfliktusok megjelenítése, olyan módon, hogy az az olvasót kikapcsolja, szórakoztassa. Törekedni kell a vidám önfeledt érzelmek átadására. A komoly témáktól sem zárkózunk el, ha annak megjelenítése feszültségoldó. Kérjük a szerzőket, hogy írásaikban a TÉL, mint évszak, legyen az ihlet. (december eleje – február vége) 
Egy szerző legfeljebb 2 művet küldhet be.
 

Jelentkezni minden 16. életévet betöltött szerzőnek lehet.
Olyan műveket várunk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem internetes felületen.
A szerző a pályázat beküldésével felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű saját szellemi terméke. Egy pályamű maximális terjedelme minimum 5.000 leütés, maximum 10.000 leütést nem haladhatja meg (beleértve a szóközöket is).
 
A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel a pályamű címét, a szerző nevét (írói nevét) és elérhetőségeit. A novellákat .doc kiterjesztésben, Time New Roman betűtípussal, 12-es méretben kérjük beküldeni.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett alkotásokat irodalomban jártas szakemberek bírálják el, és választják ki a megjelenésre érdemes műveket, ezzel biztosítva az antológia magas színvonalát.
 

A kiadványról:
A pályázat legjobb műveit közös kötetben adjuk ki, amiben az első három helyezett ingyenesen vehet részt.


A nyerteseken kívül a 30 legjobb novella szerzője lehetőséget kap a kötetben való megjelenésre. 10.000,- HUF befizetésével megkapja a lektorálást, szerkesztést, korrektúrázást és tördelést, továbbá megjelenés után a könyv 10 példányát.

 

A kötet tervezett megjelenési dátuma: 2021. november közepe, ami a Láma Kiadó weboldalán is elérhető lesz. 
Információt az lamakiado@lamakiado.hu e-mail címen kérhet.

 

 

Láma Kiadó 2021