Mesevilág

A pályázatot visszavontuk, és egy későbbi időpontban hirdetjük meg.

A Láma Kiadó mese pályázatot hirdet,

Mesevilág

 

témában. 

Írj olyan mesét, vagy verset, amelyben a színeknek van jelentősége. Képzeld el, hogy a meséd fő motívumát lerajzolják és azt ki is színezhetik. Fontos, hogy a színek legyenek hangsúlyosak, mert a mese mellé színező is készül. Erősítsük az írás-olvasás élményét. 

Célzott korosztály: 4-6 éves korig.

Olyan műveket várunk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem internetes felületen.
A szerző a pályázat beküldésével felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű saját szellemi terméke. Egy pályázó maximum két művel pályázhat.

A mesék terjedelme szóközökkel minimum 750, maximum 5000 leütés, szóközökkel együtt. 

A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázat feltételei:

Jelentkezni minden 12. életévét betöltött szerzőnek lehet.

A műveket Word. doc., vagy Word docx formátumban Time New Roman betűtípussal, 14-es méretben, normál sorközzel (grafikák, fotók, fejléc élőláb és oldalszámozás nélkül) e-mailben kell benyújtani. A csatolt dokumentumban és elnevezésében csak a mű címének kell szerepelnie.

Az email-ben kérjük megadni: 

a szerző nevét (ha van, írói nevét is)

a szerző levelezési címét,

telefonszámát,

e-mail címét.

A pályázat beküldési határideje: 2022. január 15. 24:00

A pályaműveket elektronikus úton várja a kiadó a következő e-mail címen: lamakiado@lamakiado.hu  
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. Előzetes nevezési díj nincs.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett alkotásokat irodalomban jártas szakemberek bírálják el, és választják ki a megjelenésre érdemes műveket, ezzel biztosítva az antológia magas színvonalát.
 

Az első helyezett        30.000 Ft;

A második helyezett   20.000 Ft;

a harmadik helyezett 10.000 Ft pénzjutalomban részesül.

 

A nyerteseken kívül, a 30 legjobb novella szerzője lehetőséget kap a kötetben való megjelenésre. 15.000 Ft befizetésével megkapja a lektorálást, szerkesztést, korrektúrázást és tördelést, továbbá megjelenés után a könyv 10 példányát.

 

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen, továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve interneten sem jelenteti meg. 


A kötet tervezett megjelenése: 2022. május eleje, ami a Láma Kiadó weboldalán is elérhető lesz.
 

További információt az lamakiado@lamakiado.hu e-mail címen kérhet.

Láma Kiadó, 2021.