Még egy merőkanálnyi betű

A pályázatot visszavontuk, és egy későbbi időpontban hirdetjük meg.

A Láma Kiadó irodalmi pályázatot hirdet,

témában. 

Még egy merőkanálnyi betű

címmel.

 

Kimondottan olyan novellákat várunk, amelyekben hangsúlyosan megjelenik egy adott étel, vagy recept. Elsődleges célja, hogy szórakoztassunk, de ha a hangulata vágyat ébreszt az elkészítésében, az még jobb. Törekedni kell a gasztronómia iránti vonzódásra, hiszen attól lesz hiteles, ha az olvasó is bele tudja képzelni saját magát a történetbe. A kiadványban megosztjuk a történetben szereplő recepteket.

 

A pályázat jeligés:                 Még egy merőkanálnyi betű


Jelentkezni minden 16. életévet betöltött szerzőnek lehet.

Csak olyan műveket várunk, amelyek eddig még nem kerültek publikálásra sem nyomtatásban, sem internetes felületen.
A szerző a pályázat beküldésével felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű saját szellemi terméke. Egy pályamű terjedelme minimum 5.000, maximum 10.000 leütés, beleértve a szóközöket is.
 

 

A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázatra novellákat várunk, (regényrészletekkel, versekkel, forgatókönyvekkel, vallásos művekkel, esszékkel, szövegtöredékekkel, dramaturgiai vonalvezetés nélküli művekkel a pályázat során nem tudunk foglalkozni).


A műveket Word. doc., vagy Word docx formátumban 12 pontos betűmérettel, normál sorközzel (grafikák és fotók, fejléc, élőláb és oldalszámozás nélkül) emailban kell benyújtani. A csatolt dokumentumban és elnevezésében csak a mű címének kell szerepelnie.
 

 

Az e-mail-ben kérjük megadni:

a szerző nevét (ha van írói neve, akkor azt is)

a szerző levelezési címét,

telefonszámát,

e-mail címét,

 

Beküldési határidő: 2022. január 15. 24:00

 

Az e-maileket a következő címre várjuk:

 

lamakiado@lamakiado.hu

 

A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk. Előzetes nevezési díj nincs.

Minden pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen a kiadványban, továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshova nem nyújtja be, illetve interneten sem jelenteti meg. 

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett alkotásokat irodalomban jártas szakemberek bírálják el, és választják ki a megjelenésre érdemes műveket, ezzel biztosítva az antológia magas színvonalát. 

Az első helyezett      30.000 Ft,

a második helyezett  20.000 Ft,

a harmadik helyezett  10.000 Ft

pénzjutalomban részesül, valamint ingyenes megjelenést kap a kötetben.

A nyerteseken kívül a 30 legjobb novella szerzője lehetőséget kap a kötetben való megjelenésre. 15.000 Ft befizetésével megkapja a lektorálást, szerkesztést, korrektúrázást és tördelést, továbbá megjelenés után a könyv 10 példányát.

A kötet tervezett megjelenési dátuma: 2022. április eleje, ami a Láma Kiadó weboldalán is elérhető lesz. 

További információt az lamakiado@lamakiado.hu e-mail címen kérhet.

Láma Kiadó, 2021.